NỘI DUNG GỒM 2 PHẦN :

PHẦN 1 : ĐẤU TRANH CHO CHÂN LÝ CỦA CHÚA (15.05.2014)

★ Đây là đoạn ghi âm ghi lại việc Cha Tường dùng lời Chúa để chứng minh cho chân lý của Chúa cho 22 Cha trong GP. Vĩnh Long, các Ngài đuối lý nên đã dùng QUYỀN LỰC PHẠT VẠ TUYỆT THÔNG TIỀN KẾT CHA TƯỜNG.
★ Cuộc đối thoại của Cha Tường với 22 Cha Hạt Trưởng trong Giáo Phận Vĩnh Long để đấu tranh cho chân lý của Chúa : “Thức ăn của con người là cây cỏ mang hạt giống, động vật không phải là thức ăn của mình, ăn sẽ bị đền nợ máu”.
★ Thành phần 2 Cha Cha trong giáo phận : Cha Giám Quản Phêrô Dương Văn Thạnh, Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai (Hiện tại Cha là Đức Giám Mục của Giáo Phận Vĩnh Long), thư ký Tòa Giám Mục là Cha Việt, Cha Văn, Cha Sung và Các Cha Hạt Trưởng trong giáo phận.

PHẦN 2 : XÉT XỬ CHA TƯỜNG GIỮA CỘNG ĐOÀN THÀNH THỚI (18.05.2014)

Cha Giám Quản dùng quyền lực cho Cha Tường về hưu với lý do VU KHỐNG BỆNH TẬT VÀ SỰ PHẨN NỘ CỦA GIÁO DÂN.

★ TÒA GIÁM MỤC VĨNH LONG DÙNG QUYỀN LỰC PHẠT VẠ TUYỆT THÔNG CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN TƯỜNG
★ Chủ đề : ▶ 04.LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT BỊ BÁCH HẠI ✠ Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

✠ Hãy nhấn ☛Đăng ký (☛Subscribe) và Like ủng hộ kênh để thường xuyên nhận được những videos mới nhất của Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường bạn nhé.
Xin chân thành cảm ơn!
==================
✜ Website: www.ChaTuong.net
✜ Facebook: www.fb.com/ChaPheroNguyenVanTuongOfficial
✜ Email : [email protected]
✜ Phone : 0915. 733 466

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*