✠ LỄ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG 12/2017 (30/12/2017) của Điểm Hội chữ Thập đỏ “Yêu Thương – Cho Không” gồm có các nội dung chính như sau :
1 – Thành lập phòng khám ĐÔNG Y – VIỆT Y ĐẠO (30/12/2017).
2 – Báo cáo kết quả hoạt động 12/2017 và quý 2 (10/2017 – 12/2017).
3 – Cho không Bửa Ăn Tình Thương.
4 – Cho không Gạo Tình Thương – Trái Cây Mang Hạt Giống.
5 – Cho không Nước Tình Thương – Trái Cây Mang Hạt Giống.
6 – Xây dựng Nhà Tình Thương.

✠ CHƯƠNG TRÌNH ĐÁP LẠI THÁNH CHỈ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI :
– Chủ đề : Lễ Tổng kết 12/2017 của Điểm Hội chữ Thập đỏ “Yêu Thương – Cho Không” (THÀNH LẬP PHÒNG KHÁM ĐÔNG Y – VIỆT Y ĐẠO).
– Linh Mục : Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*