Monthly Archives: August 2013

Sort: Date | Title | Views | | Comments | Random Sort Ascending
View:

▶ 13.DẤU CHẤM HỎI CUỘC ĐỜI ✠ Thánh Lễ LCTX (2012-2014) ✠ Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

100 Views0 Comments

✠ THÁNH LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT (2012-2014) ✠ – Chủ đề : DẤU CHẤM HỎI CUỘC ĐỜI (31.08.2013, Lc 14,1.7-14) tại Nhà Thờ Thành Thới (Giáo Phận Vĩnh Long) – Linh Mục : Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường ✠ Hãy nhấn ☛Đăng ký (...

▶ 12.GIEO VÀ GẶT ✠ Thánh Lễ LCTX (2012-2014) ✠ Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

101 Views0 Comments

✠ THÁNH LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT (2012-2014) ✠ – Chủ đề : GIEO VÀ GẶT (24.08.2013, Lc 13,22-30) tại Nhà Thờ Thành Thới (Giáo Phận Vĩnh Long) – Linh Mục : Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường ✠ Hãy nhấn ☛Đăng ký (☛Subscribe)...

▶ 11.THUYỀN VÀ BIỂN ✠ Thánh Lễ LCTX (2012-2014) ✠ Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

97 Views0 Comments

✠ THÁNH LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT (2012-2014) ✠ – Chủ đề : THUYỀN VÀ BIỂN (17.08.2013, Lc 12,49-53) tại Nhà Thờ Thành Thới (Giáo Phận Vĩnh Long) – Linh Mục : Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường ✠ Hãy nhấn ☛Đăng ký (☛Subscri...

▶ 10.VẦNG TRĂNG KHUYẾT ✠ Thánh Lễ LCTX (2012-2014) ✠ Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

96 Views0 Comments

✠ THÁNH LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT (2012-2014) ✠ – Chủ đề : VẦNG TRĂNG KHUYẾT (10.08.2013, Lc 12,32-48) tại Nhà Thờ Thành Thới (Giáo Phận Vĩnh Long) – Linh Mục : Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường ✠ Hãy nhấn ☛Đăng ký (☛Sub...

▶ 09.MỘNG VÀ THỰC ✠ Thánh Lễ LCTX (2012-2014) ✠ Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

92 Views0 Comments

✠ THÁNH LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT (2012-2014) ✠ – Chủ đề : MỘNG VÀ THỰC (03.08.2013, Lc 12,13-21) tại Nhà Thờ Thành Thới (Giáo Phận Vĩnh Long) – Linh Mục : Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường ✠ Hãy nhấn ☛Đăng ký (☛Subscribe...