Monthly Archives: September 2013

Sort: Date | Title | Views | | Comments | Random Sort Ascending
View:

▶ 16.MỘT CÕI ĐI VỀ ✠ Thánh Lễ LCTX (2012-2014) ✠ Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

102 Views0 Comments

✠ THÁNH LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT (2012-2014) ✠ – Chủ đề : MỘT CÕI ĐI VỀ (21.09.2013, Lc 16,1-13) tại Nhà Thờ Thành Thới (Giáo Phận Vĩnh Long) – Linh Mục : Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường ✠ Hãy nhấn ☛Đăng ký (☛Subscribe...

▶ 15.TUỒNG ĐỜI THÊ THẢM P.2 ✠ Thánh Lễ LCTX (2012-2014) ✠ Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

98 Views0 Comments

✠ THÁNH LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT (2012-2014) ✠ – Chủ đề : TUỒNG ĐỜI THÊ THẢM P.2 (14.09.2013, Lc 15,1-32) tại Nhà Thờ Thành Thới (Giáo Phận Vĩnh Long) – Linh Mục : Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường ✠ Hãy nhấn ☛Đăng ký (...

▶ 15.TUỒNG ĐỜI THÊ THẢM P.1 ✠ Thánh Lễ LCTX (2012-2014) ✠ Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

108 Views0 Comments

✠ THÁNH LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT (2012-2014) ✠ – Chủ đề : TUỒNG ĐỜI THÊ THẢM P.1 (14.09.2013, Lc 15,1-32) tại Nhà Thờ Thành Thới (Giáo Phận Vĩnh Long) – Linh Mục : Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường ✠ Hãy nhấn ☛Đăng ký (...

▶ 14.ĐƯỜNG KHÔNG CHUNG LỐI ✠ Thánh Lễ LCTX (2012-2014) ✠ Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

93 Views0 Comments

✠ THÁNH LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT (2012-2014) ✠ – Chủ đề : ĐƯỜNG KHÔNG CHUNG LỐI (07.09.2013, Lc 14,25-33) tại Nhà Thờ Thành Thới (Giáo Phận Vĩnh Long) – Linh Mục : Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường ✠ Hãy nhấn ☛Đăng ký (☛...