Monthly Archives: February 2014

Sort: Date | Title | Views | | Comments | Random Sort Ascending
View:

▶ 38.VỀ ĐÂU GIÔNG BÃO ✠ Thánh Lễ LCTX (2012-2014) ✠ Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

111 Views0 Comments

✠ THÁNH LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT (2012-2014) ✠ – Chủ đề : VỀ ĐÂU GIÔNG BÃO (22.02.2014, Mt 5,38-48) tại Nhà Thờ Thành Thới (Giáo Phận Vĩnh Long) – Linh Mục : Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường ✠ Hãy nhấn ☛Đăng ký (☛Subscr...

▶ 37.CON ĐÒ ĐƠN LẺ ✠ Thánh Lễ LCTX (2012-2014) ✠ Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

125 Views0 Comments

✠ THÁNH LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT (2012-2014) ✠ – Chủ đề : CON ĐÒ ĐƠN LẺ (15.02.2014, Mt 5,17-37) tại Nhà Thờ Thành Thới (Giáo Phận Vĩnh Long) – Linh Mục : Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường ✠ Hãy nhấn ☛Đăng ký (☛Subscribe...

▶ 36.XUÂN ĐẾN XUÂN ĐI ✠ Thánh Lễ LCTX (2012-2014) ✠ Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

114 Views0 Comments

✠ THÁNH LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT (2012-2014) ✠ – Chủ đề : XUÂN ĐẾN XUÂN ĐI (08.02.2014, Mt 5,13-16) tại Nhà Thờ Thành Thới (Giáo Phận Vĩnh Long) – Linh Mục : Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường ✠ Hãy nhấn ☛Đăng ký (☛Subscr...

▶ 35.LỜI ĐẦU NĂM CHO CON P.2 ✠ Thánh Lễ LCTX (2012-2014) ✠ Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

107 Views0 Comments

✠ THÁNH LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT (2012-2014) ✠ – Chủ đề : LỜI ĐẦU NĂM CHO CON P.2 (01.02.2014, Mt 25,14-30) tại Nhà Thờ Thành Thới (Giáo Phận Vĩnh Long) – Linh Mục : Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường ✠ Hãy nhấn ☛Đăng ký ...

▶ 35.LỜI ĐẦU NĂM CHO CON P.1 ✠ Thánh Lễ LCTX (2012-2014) ✠ Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

126 Views0 Comments

✠ THÁNH LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT (2012-2014) ✠ – Chủ đề : LỜI ĐẦU NĂM CHO CON P.1 (01.02.2014, Mt 25,14-30) tại Nhà Thờ Thành Thới (Giáo Phận Vĩnh Long) – Linh Mục : Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường ✠ Hãy nhấn ☛Đăng ký ...