Monthly Archives: March 2014

Sort: Date | Title | Views | | Comments | Random Sort Ascending
View:

▶ 42.TRẢ LẠI SỰ THẬT ✠ Thánh Lễ LCTX (2012-2014) ✠ Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

157 Views0 Comments

✠ THÁNH LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT (2012-2014) ✠ – Chủ đề : TRẢ LẠI SỰ THẬT (22.03.2014, Ga 4,5-12) tại Nhà Thờ Thành Thới (Giáo Phận Vĩnh Long) – Linh Mục : Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường ✠ Hãy nhấn ☛Đăng ký (☛Subscrib...

▶ 41.BIỂN TRỜI MÊNH MONG ✠ Thánh Lễ LCTX (2012-2014) ✠ Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

167 Views0 Comments

✠ THÁNH LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT (2012-2014) ✠ – Chủ đề : BIỂN TRỜI MÊNH MONG (15.03.2014, Mt 17,1-9) tại Nhà Thờ Thành Thới (Giáo Phận Vĩnh Long) – Linh Mục : Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường ✠ Hãy nhấn ☛Đăng ký (☛Subs...

▶ 40.HẠT BỤI VEN ĐƯỜNG ✠ Thánh Lễ LCTX (2012-2014) ✠ Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

159 Views0 Comments

✠ THÁNH LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT (2012-2014) ✠ – Chủ đề : HẠT BỤI VEN ĐƯỜNG (08.03.2014, Mt 4,1-11) tại Nhà Thờ Thành Thới (Giáo Phận Vĩnh Long) – Linh Mục : Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường ✠ Hãy nhấn ☛Đăng ký (☛Subscr...

▶ 39.PHẬN NGƯỜI MONG MANH ✠ Thánh Lễ LCTX (2012-2014) ✠ Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

169 Views0 Comments

✠ THÁNH LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT (2012-2014) ✠ – Chủ đề : PHẬN NGƯỜI MONG MANH (01.03.2014, Mt 6,24-34) tại Nhà Thờ Thành Thới (Giáo Phận Vĩnh Long) – Linh Mục : Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường ✠ Hãy nhấn ☛Đăng ký (☛Su...