1. CÂY XẠ ĐEN (Celastrus hindsii): đặc trị các bệnh UNG THƯ.
2. CỎ XẠ HƯƠNG (Thyme): đặc trị các bệnh về PHỔI.
3. CÂY CÀ GAI LEO (Solanum hainanense – Hance Solanaceae): đặc trị các bệnh về GAN.
4. DÂY THÌA CANH (Gymnema sylvestre): đặc trị bệnh TIỂU ĐƯỜNG.
5. CÂY XƯƠNG KHỈ (Clinacanthus nutans): đặc trị các bệnh về XƯƠNG KHỚP.
6. CÂY RÂU MÈO (Orthosiphon stamineus benth): đặc trị các bệnh về THẬN.
7. CÂY DONG GIỀNG ĐỎ (Canna edulis red): đặc trị bệnh TAI BIẾN và TIM MẠCH.
8. CÂY SÓI RỪNG (Cnetum montanum Mgf): đặc trị bệnh GÚT – GOUT.
9. CÂY BẠCH HOA XÀ THIỆT THẢO (Hedyotis diffusa) : đặc trị các KHỐI U.
10. CÂY ĐẬU MẮT CUA (Vigna unguiculata): đặc trị bệnh CAO HUYẾT ÁP.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*