1. Dự kiến năm 2019 Cha Tường sẽ đến Vatican để gặp Đức Giáo Hoàng Phanxico.
2. Sau 163 ngày hỗ trợ điều trị chữa bệnh bằng Công nghệ Cháo Nano Nguyễn Thị Mộng Điệp (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Cha Giuse Nguyễn Duy Tân dẫn về) đã khỏe lại dựa trên kết luận của Trung Tâm Y Khoa Medic Hòa Hảo tại TP.HCM
3. Tổng hợp 28 GIẤY CHỨNG NHẬN “XUẤT VIỆN” của 28 ca nan y đã chữa trị thành công bằng Công nghệ Cháo Nano của Nhà nghiên cứu thực nghiệm, Linh Mục Phê rô Nguyễn Văn Tường..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*