Ông Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ thị trấn Cầu Quan (huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) dẫn ông Trần Văn Nghĩa đến Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường để chữa bệnh UNG THƯ LƯỠI (ung thư sàn lưỡi).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*