Gồm các nội dung chính:
1 – Kristy Thao Pham (Quốc tịch Mỹ, tiểu bang California) đến Cha Tường để chữa UNG THƯ ĐƯỜNG MẬT.
2 – Các Nhà khoa học tại Hà Nội CHUẨN NHẬN CÔNG NGHỆ CHÁO NANO.
3 – Đến 23/01/2019, Công nghệ Cháo Nano đã CHỮA THÀNH CÔNG 28 CA NAN Y.
4 – Nguyên tắc tiếp nhận bệnh nhân nan y (áp dụng từ 01/02/2019).
5 – Giáo hội Công Giáo cấm con chiên đến Cha Tường chữa bệnh nan y.
6 – Dự kiến năm 2019 Cha Tường đến Vatican để gặp Đức Giáo Hoàng Phanxico.
7 – Phân tích nguyên nhân làm cho con người mắc bệnh Nan y theo quan điểm của Khoa Học và Tôn Giáo.
8 – Sau 20 năm nghiên cứu, Cha Tường đã phát minh ra Công Nghệ Cháo Nano chữa các bệnh nan y. Đặc biệt UNG THƯ GIAI ĐOẠN CUỐI.
9 – Cha Tân làm rõ sự thật về vấn đề VẠ TUYỆT THÔNG TIỀN KẾT của Cha Tường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*