- Cha Tường khánh thành căn nhà tình thương cho anh Đỗ Tấn Kiên (52 triệu/căn – ấp Mai Hương, xã Vinh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh).
– Đây là căn nhà tình thương thứ 7 trong số 8 căn nhà Cha Tường sẽ hoàn tất xây dựng trong năm 2018.
– Năm 2019 Cha Tường sẽ tiếp tục xây dựng 13 căn nhà tình thương cho bà con nghèo trong 10 ấp trong xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*