BAN DIỆN CHẨN CỦA PHÒNG KHÁM ĐÔNG Y “YÊU THƯƠNG – CHO KHÔNG”:
1. Y SỸ Magarita Phạm Thị Thanh Tâm (Trưởng phòng khám).
2. LƯƠNG Y Phêrô Võ Duy Tiến (Phó phòng khám).
3. LƯƠNG Y Giuse Nguyễn Tấn Thanh (Phó Quản nhiệm của Điểm HCTĐ).
4. LƯƠNG Y Dominico Phạm Văn Tây.
5. LƯƠNG Y Maria Nguyễn Thị Tiếng.
6. LƯƠNG Y Maria Nguyễn Thị Hạnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*