★ Chú Dominico Phạm Văn Tây Hành Trì Bảy Chữ Vàng : ĂN CÂY CỎ – BUÔNG BỎ – CHO KHÔNG để ĐÁP LẠI THÁNH CHỈ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (Lần 1)

✠ THÁNH CHỈ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (2017) ✠
– Chủ đề : Dom.PHẠM VĂN TÂY ✠ ĐÁP LẠI THÁNH CHỈ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (07.06.2017), tại Trà Vinh
– Linh Mục : Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

✠ Hãy nhấn ☛Đăng ký (☛Subscribe) và Like ủng hộ kênh để thường xuyên nhận được những videos mới nhất của Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường bạn nhé.
Xin chân thành cảm ơn!
==================
✜ Website: www.ChaTuong.net
✜ Facebook: www.fb.com/ChaPheroNguyenVanTuongOfficial
✜ Email : [email protected]
✜ Phone : 0915. 733 466

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*