Nội dung : Tạm biệt dân làng Tây Nguyên; cho gạo và nước lần cuối cùng trước khi Cha Tường về Trà Vinh.

Category:

Tây Nguyên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*