★ Cha Tường dâng 2000m2 đất cho Điểm Hội Chữ Thập Đỏ thành lập ĐẤT THÁNH “Nơi An Nghỉ Cuối Cùng” cho tất cả mọi người nghèo không có nơi chôn cất.
★ Ngoài việc Cha cho miễn phí chổ để chôn cất, Cha còn ủng hộ quan tài, và xây kim tĩnh sẵn cho mọi người.
★ Điểm Hội Chữ Thập Đỏ “Yêu Thương – Cho Không” tổng kết hoạt động 08.2017 (30.08.2017)
★ KẾT QUẢ CHO ĐƯỢC :
+ 1 căn nhà tình thương cho Cô Maria Nguyễn Thị Đẹp
+ 145 phần gạo
+ 310 thùng nước tinh khiết
+ 310 phần rau củ
+ 1 quan tài cho Anh Trần Văn Khoa
+ 1000 quyển tập cho học sinh nghèo ở Ấp Giồng Lớn và Ấp Thôn Rôn

✠ ĐÁP LẠI THÁNH CHỈ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (2017) ✠
– Chủ đề : ▶ 04.THÀNH LẬP ĐẤT THÁNH (30.08.2017) ✠ ĐÁP LẠI THÁNH CHỈ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI ✠ Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường, tại Trà Vinh
– Linh Mục : Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*