★ Điểm Hội Chữ Thập Đỏ “Yêu Thương – Cho Không” tổng kết hoạt động 09.2017 (30.09.2017), đặc biệt có sự tham dự của CHỦ TỊCH HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN CẦU NGANG
★ Kết quả cho được :
+ 1 căn nhà tình thương cho Bà Trần Thị Thạnh
+ 162 phần gạo
+ 305 thùng nước tinh khiết
+ 305 phần rau củ
+ 3 quan tài cho Maria Nguyễn Thị Kính, Tô Văn hết, Anh lắc.
+ 20 quyển tập cho một học Sinh Ấp Cà Tum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*