01 Linh mục & 22 Chủ tịch các ban ngành của 19 tỉnh dẫn 25 ca ung thư đến Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường để chữa bệnh miễn phí bằng Công nghệ Cháo Nano – Thảo dược Nano.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*