Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường – 0915.733.466 – Số 94, ấp Giồng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*