★Thiên Chúa thấy rằng sự gian ác của con người quả là nhiều trên mặt đất, và lòng nó chỉ toan tính những ý định xấu suốt ngày nên Thiên Chúa Hủy Diệt Vũ Trụ. Ông Nô-ê là người công chính tại thời đại đó nên Ông, gia đình ông và những con vật cùng lên tàu với Ông nên được cứu sống qua cơn đại hồng thủy.
★Sau cơn đại hồng thủy Chúa hứa không hủy diệt vũ trụ nữa, Chúa gác cây cung của Chúa lên mây, khi mây mưa kéo đến Cây Cung dó sẽ xuất hiện, khi đó Chúa sẽ nhớ lại lời giao ước với loài người.

✠ THÁNH CHỈ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (2017) ✠
– Chủ đề : Thánh Chỉ Hai (Phần 1) của Đức Chúa Trời (05.03.2017), tại Núi Rừng Tây Nguyên
– Linh Mục : Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

✠ Hãy nhấn ☛Đăng ký (☛Subscribe) và Like ủng hộ kênh để thường xuyên nhận được những videos mới nhất của Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường bạn nhé.
Xin chân thành cảm ơn!
==================
✜ Website: www.ChaTuong.net
✜ Facebook: www.fb.com/ChaPheroNguyenVanTuongOfficial
✜ Email : [email protected]
✜ Phone : 0915. 733 466

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*