CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN TƯỜNG
☎ Phone : 0915. 733 466
Địa chỉ : 94 ấp Giồng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*