Linh mục Gioan Trần Lữ Đô (Giáo xứ Long Hương, Giáo phận Phan Thiết) đưa Ông Giuse Trần Văn Yên đến Cha Tường để chữa bệnh UNG THƯ GAN (giai đoạn cuối).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*