- Sau khi xét nghiệm ở Bệnh viện Hòa Hảo TP.HCM, kết quả trả về là 5 bệnh nhân nan y đã hoàn toàn sạch bệnh.
– Chủ nhật, 15.07.2018, Cha Tường sẽ ký quyết định cho 5 ca nan y này được ra khỏi phòng khám trở về quê hương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*