Ngày 11/01/2020, Ông Nguyễn Trung Thực – Chủ tịch Hội doanh nghiệp Nhỏ và Vừa VIỆT – ĐỨC quyết định bổ nhiệm Nhà nghiên Cứu, Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tường giữ chức vụ PHÓ VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC CHĂM SÓC SỨC KHỎE VIỆT NAM.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*