Bà Maria Nguyễn Thị Vui (Gx. An Bình, TGP. Sài Gòn) hoàn thành phát đồ điều trị UNG THƯ TỦY, bà được chữa trị hết bệnh trong 79 ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*