- Cha Tường ra lệnh cho hàng giáo phẩm đặc biệt là 26 Giám Mục chánh tòa của 26 Giáo Phận phải đưa con chiên về chữa bệnh nan y.
– Kể từ nay (24.08.2018), giấy giới thiệu của các Linh Mục và giấy giới thiệu của các Giám Mục, cũng như các Linh Mục chánh sở và các Giám Mục phó, kể cả các Giám Mục phụ tá không được phép dẫn con chiên về, NGOẠI TRỪ ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN ĐƯỢC PHÉP DẪN VỀ.
– ĐÓ LÀ LỆNH CỦA CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN TƯỜNG!

BAN DIỆN CHẨN CỦA PHÒNG KHÁM ĐÔNG Y “YÊU THƯƠNG – CHO KHÔNG” (Y SỸ – LƯƠNG Y):
1. Magarita Phạm Thị Thanh Tâm (Y SỸ – Trưởng phòng khám).
2. Phêrô Võ Duy Tiến (Phó phòng khám).
3. Giuse Nguyễn Tấn Thanh (Lương y điều trị trực tiếp).
4. Dominico Phạm Văn Tây.
5. Maria Nguyễn Thị Tiếng.
6. Maria Nguyễn Thị Hạnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*