Cha Gioan Kim Maria Vũ Trọng (Chánh sở giáo xứ Hòa Phú, xã Hòa Hưng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiêng Giang) mời Cha Tường đến Giáo xứ của Cha để chữa ung thư cho giáo dân và lương dân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*