Linh Mục Đa Minh Đồng Anh Vương (Chánh xứ Lộc Thạnh, GP. Phú Cường) đích thân đưa anh Điểu Lênh (giáo dân người dân tộc) đến Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường để chữa bệnh UNG THƯ MÁU.

Nội dung gồm 6 phần chính:
– PHẦN 1: TIẾP NHẬN & CẤP CỨU BỆNH NHÂN UNG THƯ MÁU DO CHA ĐA MINH ĐỒNG ANH VƯƠNG (GP. PHÚ CƯỜNG) ĐƯA BỆNH NHÂN VỀ
– PHẦN 2: LẬP HỒ SƠ BỆNH ÁN
– PHẦN 3: PHÁI ĐOÀN CỦA CHA VƯƠNG DÙNG CƠM TRƯA VỚI CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN TƯỜNG
– PHẦN 4: CHA VƯƠNG ĐẾN NHÀ TRỌ GỬI GẮM CON CHIÊN CHO CHỦ NHÀ TRỌ
– PHẦN 5: CHA TƯỜNG, CHA VƯƠNG, THẦY THANH NHẮN NHỦ VỚI CÁC BỆNH NHÂN NAN Y
– PHẦN 6: CHA TƯỜNG, CHA VƯƠNG ĐẾN TỪNG PHÒNG, CHÚC LÀNH CHO TỪNG BỆNH NHÂN NAN Y

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*