Các Thầy thuốc Chữa Ung Thư của Cha Tường được Hội Nam Y Việt Nam vinh danh là Thầy Thuốc Nam Tiêu Biểu tại Văn phòng Chính Phủ (Trung tâm Hội Nghị 37 Hùng Vương – Hà Nội):
1. Thầy Peter Võ Duy Tiến;
2. Thầy Giuse Nguyễn Tấn Thanh;
3. Thầy Gioan Baotixita Nguyễn Thanh Quý;
4. Thầy Margarita Phạm Thị Thanh Tâm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*