- Chủ tịch Hội đồng quản trị của 1 tập đoàn lớn tại Việt Nam – Ông Nguyễn Hữu Biền (Nha Trang – Khánh Hòa) đã hết UNG THƯ KHÍ QUẢN sau 60 NGÀY điều trị miễn phí bằng công nghệ Cháo Nano – Thảo dược Nano (Trung tâm Medic Hòa Hảo kết luận không còn bệnh ung thư qua DẤU ẤN UNG THƯ do Bác sĩ Nguyễn Bảo Toàn xác nhận ngày 06.10.2019).
– Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường cùng chính quyền địa ký quyết định cho ông Nguyễn Hữu Biền được “xuất viện” vào ngày 13/10/2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*