1. Phóng viên WWVN phỏng vấn Cha Tường và các Thầy Chăm sóc sức khỏe, Hỗ trợ Điều trị Ung Thư về Công nghệ Cháo Nano Hỗ trợ Điều trị Ung thư miễn phí cho Việt Nam và Quốc tế.
2. Thầy Peter Võ Duy Tiến dẫn phóng viên WNVN tham quan nhà Công nghệ Cháo Nano (Phòng Vô trùng Dược thảo Nano, phòng Hội họp và Đào tạo Công Nghệ Cháo Nano, phòng nước Kangen, phòng Cháo Nao)
3. Thầy Giuse Nguyễn Tấn Thanh dẫn Phóng viên WNVN tham quan cơ sở trồng thuốc núi (khu vực 1)
4. Thầy Gioan Baotixita Nguyễn Thanh Quý dẫn Phóng viên WWVN tham quan cơ sở trồng thuốc núi (khu vực 2 – diện tích 10.000m2)
5. Thầy Margarita Phạm Thị Thanh Tâm dẫn đoàn phóng viên WWVN tham quan TT Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ điều trị ung thư
6. Phóng viên WWVN phỏng vấn tình hồi phục sức khỏe của các bệnh nhân ung thư đang được hỗ trợ điều trị bằng Công nghệ Cháo Nano

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*