- Ông Phạm Văn Thơm (Ung thư bàng quang) sau 67 ngày chữa ung thư bằng Công nghệ Cháo Nano – Thảo dược Nano đã hết bệnh dựa vào kết luận của Trung tâm Medic Hòa Hảo (BS. Nguyễn Bảo Toàn xác nhận ngày 06.10.2019).
– Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường ký quyết định cho ông Phạm Văn Thơm được “Xuất viện” để trở về cuộc sống bình thường, hòa nhập vào cộng đồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*