Tag: Nhà Thờ Thành Thới

Sort: Date | Title | Views | | Comments | Random Sort Ascending
View:

▶ 49.LÒNG MẸ ✠ Thánh Lễ LCTX (2012-2014) ✠ Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

2.30K Views0 Comments

✠ THÁNH LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT (2012-2014) ✠ – Chủ đề : LÒNG MẸ (10.05.2014, Ga 10,1-10) tại Nhà Thờ Thành Thới (Giáo Phận Vĩnh Long) – Linh Mục : Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường ✠ Hãy nhấn ☛Đăng ký (☛Subscribe) và L...

▶ 48.TRĂM SÔNG CHẢY VỀ ĐÂU ✠ Thánh Lễ LCTX (2012-2014) ✠ Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

2.32K Views0 Comments

✠ THÁNH LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT (2012-2014) ✠ – Chủ đề : TRĂM SÔNG CHẢY VỀ ĐÂU (03.05.2014, Lc 24,13-35) tại Nhà Thờ Thành Thới (Giáo Phận Vĩnh Long) – Linh Mục : Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường ✠ Hãy nhấn ☛Đăng ký (☛...

▶ 47.TRỜI MỚI ✠ Thánh Lễ LCTX (2012-2014) ✠ Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

2.33K Views0 Comments

✠ THÁNH LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT (2012-2014) ✠ – Chủ đề : TRỜI MỚI (26.04.2014, Ga 20,19-31) tại Nhà Thờ Thành Thới (Giáo Phận Vĩnh Long) – Linh Mục : Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường ✠ Hãy nhấn ☛Đăng ký (☛Subscribe) và...

▶46.CHA QUỲ XUỐNG RỬA CHÂN CHO GIÁO DÂN ✠ Thánh Lễ LCTX (2012-2014) ✠ Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

2.27K Views0 Comments

✠ THÁNH LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT (2012-2014) ✠ – Chủ đề : GIỌT MƯA ((19.04.2014, QUỲ XUỐNG RỬA CHÂN CHO GIÁO DÂN) tại Nhà Thờ Thành Thới (Giáo Phận Vĩnh Long) – Linh Mục : Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường ✠ Hãy nhấn ☛Đă...

▶ 45.CỨU CHUỘC ✠ Thánh Lễ LCTX (2012-2014) ✠ Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

2.31K Views0 Comments

✠ THÁNH LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT (2012-2014) ✠ – Chủ đề : CỨU CHUỘC (12.04.2014, Mt 17,14-27) tại Nhà Thờ Thành Thới (Giáo Phận Vĩnh Long) – Linh Mục : Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường ✠ Hãy nhấn ☛Đăng ký (☛Subscribe) v...

▶ 44.ĐÔI BỜ ✠ Thánh Lễ LCTX (2012-2014) ✠ Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

2.20K Views0 Comments

✠ THÁNH LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT (2012-2014) ✠ – Chủ đề : ĐÔI BỜ (10.04.2014, Ga 11,1-45) tại Nhà Thờ Thành Thới (Giáo Phận Vĩnh Long) – Linh Mục : Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường ✠ Hãy nhấn ☛Đăng ký (☛Subscribe) và Li...

▶ 42.TRẢ LẠI SỰ THẬT ✠ Thánh Lễ LCTX (2012-2014) ✠ Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

2.13K Views0 Comments

✠ THÁNH LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT (2012-2014) ✠ – Chủ đề : TRẢ LẠI SỰ THẬT (22.03.2014, Ga 4,5-12) tại Nhà Thờ Thành Thới (Giáo Phận Vĩnh Long) – Linh Mục : Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường ✠ Hãy nhấn ☛Đăng ký (☛Subscrib...

▶ 41.BIỂN TRỜI MÊNH MONG ✠ Thánh Lễ LCTX (2012-2014) ✠ Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

2.11K Views0 Comments

✠ THÁNH LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT (2012-2014) ✠ – Chủ đề : BIỂN TRỜI MÊNH MONG (15.03.2014, Mt 17,1-9) tại Nhà Thờ Thành Thới (Giáo Phận Vĩnh Long) – Linh Mục : Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường ✠ Hãy nhấn ☛Đăng ký (☛Subs...

▶ 40.HẠT BỤI VEN ĐƯỜNG ✠ Thánh Lễ LCTX (2012-2014) ✠ Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

2.10K Views0 Comments

✠ THÁNH LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT (2012-2014) ✠ – Chủ đề : HẠT BỤI VEN ĐƯỜNG (08.03.2014, Mt 4,1-11) tại Nhà Thờ Thành Thới (Giáo Phận Vĩnh Long) – Linh Mục : Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường ✠ Hãy nhấn ☛Đăng ký (☛Subscr...

▶ 39.PHẬN NGƯỜI MONG MANH ✠ Thánh Lễ LCTX (2012-2014) ✠ Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

2.03K Views0 Comments

✠ THÁNH LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT (2012-2014) ✠ – Chủ đề : PHẬN NGƯỜI MONG MANH (01.03.2014, Mt 6,24-34) tại Nhà Thờ Thành Thới (Giáo Phận Vĩnh Long) – Linh Mục : Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường ✠ Hãy nhấn ☛Đăng ký (☛Su...

▶ 38.VỀ ĐÂU GIÔNG BÃO ✠ Thánh Lễ LCTX (2012-2014) ✠ Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

1.72K Views0 Comments

✠ THÁNH LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT (2012-2014) ✠ – Chủ đề : VỀ ĐÂU GIÔNG BÃO (22.02.2014, Mt 5,38-48) tại Nhà Thờ Thành Thới (Giáo Phận Vĩnh Long) – Linh Mục : Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường ✠ Hãy nhấn ☛Đăng ký (☛Subscr...

▶ 37.CON ĐÒ ĐƠN LẺ ✠ Thánh Lễ LCTX (2012-2014) ✠ Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

1.75K Views0 Comments

✠ THÁNH LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT (2012-2014) ✠ – Chủ đề : CON ĐÒ ĐƠN LẺ (15.02.2014, Mt 5,17-37) tại Nhà Thờ Thành Thới (Giáo Phận Vĩnh Long) – Linh Mục : Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường ✠ Hãy nhấn ☛Đăng ký (☛Subscribe...

▶ 36.XUÂN ĐẾN XUÂN ĐI ✠ Thánh Lễ LCTX (2012-2014) ✠ Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

1.81K Views0 Comments

✠ THÁNH LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT (2012-2014) ✠ – Chủ đề : XUÂN ĐẾN XUÂN ĐI (08.02.2014, Mt 5,13-16) tại Nhà Thờ Thành Thới (Giáo Phận Vĩnh Long) – Linh Mục : Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường ✠ Hãy nhấn ☛Đăng ký (☛Subscr...

▶ 35.LỜI ĐẦU NĂM CHO CON P.2 ✠ Thánh Lễ LCTX (2012-2014) ✠ Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

1.70K Views0 Comments

✠ THÁNH LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT (2012-2014) ✠ – Chủ đề : LỜI ĐẦU NĂM CHO CON P.2 (01.02.2014, Mt 25,14-30) tại Nhà Thờ Thành Thới (Giáo Phận Vĩnh Long) – Linh Mục : Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường ✠ Hãy nhấn ☛Đăng ký ...

▶ 35.LỜI ĐẦU NĂM CHO CON P.1 ✠ Thánh Lễ LCTX (2012-2014) ✠ Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

1.76K Views0 Comments

✠ THÁNH LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT (2012-2014) ✠ – Chủ đề : LỜI ĐẦU NĂM CHO CON P.1 (01.02.2014, Mt 25,14-30) tại Nhà Thờ Thành Thới (Giáo Phận Vĩnh Long) – Linh Mục : Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường ✠ Hãy nhấn ☛Đăng ký ...

▶ 33.MỘT THOÁNG HƯƠNG XUÂN ✠ Thánh Lễ LCTX (2012-2014) ✠ Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

1.71K Views0 Comments

✠ THÁNH LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT (2012-2014) ✠ – Chủ đề : MỘT THOÁNG HƯƠNG XUÂN (18.01.2014,Ga 1,29-34) tại Nhà Thờ Thành Thới (Giáo Phận Vĩnh Long) – Linh Mục : Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường ✠ Hãy nhấn ☛Đăng ký (☛Su...

▶ 30.BẾN BỜ HẠNH PHÚC ✠ Thánh Lễ LCTX (2012-2014) ✠ Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

1.95K Views0 Comments

✠ THÁNH LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT (2012-2014) ✠ – Chủ đề : BẾN BỜ HẠNH PHÚC (28.12.2013, Mt 2,13-15.19-23) tại Nhà Thờ Thành Thới (Giáo Phận Vĩnh Long) – Linh Mục : Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường ✠ Hãy nhấn ☛Đăng ký (☛...

▶ 28.MONG MANH KIẾP NGƯỜI ✠ Thánh Lễ LCTX (2012-2014) ✠ Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

1.89K Views0 Comments

✠ THÁNH LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT (2012-2014) ✠ – Chủ đề : MONG MANH KIẾP NGƯỜI (14.12.2013, Mt 11,2-11) tại Nhà Thờ Thành Thới (Giáo Phận Vĩnh Long) – Linh Mục : Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường ✠ Hãy nhấn ☛Đăng ký (☛Su...

▶ 27.NHƯ GIỌT SƯƠNG RƠI ✠ Thánh Lễ LCTX (2012-2014) ✠ Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

1.81K Views0 Comments

✠ THÁNH LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT (2012-2014) ✠ – Chủ đề : NHƯ GIỌT SƯƠNG RƠI (07.12.2013, Mt 3,1-12) tại Nhà Thờ Thành Thới (Giáo Phận Vĩnh Long) – Linh Mục : Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường ✠ Hãy nhấn ☛Đăng ký (☛Subsc...

▶ 26.TÌM VỀ CHỐN BÌNH YÊN ✠ Thánh Lễ LCTX (2012-2014) ✠ Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

1.75K Views0 Comments

✠ THÁNH LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT (2012-2014) ✠ – Chủ đề : TÌM VỀ CHỐN BÌNH YÊN (30.11.2013, Mt 24,37-51) tại Nhà Thờ Thành Thới (Giáo Phận Vĩnh Long) – Linh Mục : Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường ✠ Hãy nhấn ☛Đăng ký (☛S...

▶ 24.ĐỂ LẠI GÌ CHO NHAU ✠ Thánh Lễ LCTX (2012-2014) ✠ Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

1.75K Views0 Comments

✠ THÁNH LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT (2012-2014) ✠ – Chủ đề : ĐỂ LẠI GÌ CHO NHAU (16.11.2013, Lc 21,5-19) tại Nhà Thờ Thành Thới (Giáo Phận Vĩnh Long) – Linh Mục : Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường ✠ Hãy nhấn ☛Đăng ký (☛Subs...

▶ 23.BÔNG HỒNG TRẮNG ✠ Thánh Lễ LCTX (2012-2014) ✠ Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

2.07K Views0 Comments

✠ THÁNH LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT (2012-2014) ✠ – Chủ đề : BÔNG HỒNG TRẮNG (09.11.2013, Lc 20,27-38) tại Nhà Thờ Thành Thới (Giáo Phận Vĩnh Long) – Linh Mục : Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường ✠ Hãy nhấn ☛Đăng ký (☛Subscr...

▶ 21.TÌNH NHƯ CHIẾC BÓNG ✠ Thánh Lễ LCTX (2012-2014) ✠ Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

1.81K Views0 Comments

✠ THÁNH LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT (2012-2014) ✠ – Chủ đề : TÌNH NHƯ CHIẾC BÓNG (26.10.2013, Lc 18,9-14) tại Nhà Thờ Thành Thới (Giáo Phận Vĩnh Long) – Linh Mục : Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường ✠ Hãy nhấn ☛Đăng ký (☛Sub...

▶ 20.TẤM LÒNG CỦA BIỂN ✠ Thánh Lễ LCTX (2012-2014) ✠ Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

1.83K Views0 Comments

✠ THÁNH LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT (2012-2014) ✠ – Chủ đề : TẤM LÒNG CỦA BIỂN (19.10.2013, Lc 18,1-8) tại Nhà Thờ Thành Thới (Giáo Phận Vĩnh Long) – Linh Mục : Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường ✠ Hãy nhấn ☛Đăng ký (☛Subscr...

Trang 1 of 212