Ông Mười Chi (Việt Kiều Na-uy – Youtube Chi Nauy) bắt đầu từ ngày 24/10/2019 chính thức theo Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường, cùng với các Thầy để chăm sóc cho các bệnh nhân ung thư.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*